Hala bazan, ez bazan, sar dadila kalabazan...

Irakurmena, hainbat gaitasun uztartzen dauzan oinarrizko trebezia da, hala nola mintzamena, irakurzaletasuna, pentsamendu kritikoa. Begoñazpi Ikastolatik hizkuntzaren trebezia hau indartu nahi dogu, gure ikasleek gizartean bizitzeko zein ikasketa eta lan eremuetan behar izango dabezan tresnaz hornitu behar doguz eta.

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: el manejo de la oralidad, el gusto por la lectura, el pensamiento crítico. Desde Begoñazpi Ikastola queremos impulsar el desarrollo de esta destreza lingüística, como vía para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y social de nuestro alumnado.

begonazpiirakurtzen@gmail.com

Gabonetako Oparia / Un regalo de Navidad

Ikerketek agerian izten dabenez, seme-alaben irakurketa eta idazketa jardueretan gurasoen parte-hartzeak onura zein eragin zuzena ekarriko deutso honeek izango daben irakurmen gaitasunari (Sénéchal, LeFevre, Thomas eta Daley, 1998). Hori dala eta, aurtengo Gabonetarako zuon seme-alabei opari berezia eskaintzea ahalbidetzen deutsuegu: Zelan ikasi irakurle hobeak izaten?

Mezu honen bidez, ikasleen familia zarien guztiok, zuon seme-alabentzat irakurketa abilezia garatzeko onak izango diran oinarrizko printzipioei buruzko hausnarketa egitera gonbidatu gura zaituegu. Hauxe da gure aurtengo oparia, beraz, kontuan izan! Zorionak eta Urte Barri on!


Existen estudios que demuestran que la participación de los familiares en las actividades de lectura y escritura de sus hijos e hijas ejerce una influencia positiva en el rendimiento lector de estos (Sénéchal, LeFevre, Thomas y Daley, 1998). Por ello, hemos pensando en proponeros la posibilidad de ofrecer a vuestros hijos y vuestras hijas un regalo especial para esta navidades: cómo ser mejores lectores.

Mediante este post queremos invitar a todos los familiares de nuestro alumnado a reflexionar sobre los principios fundamentales que deben servir a vuestros hijos y vuestras hijas para desarrollar su habilidad lectora. Tenedlos en cuenta, es nuestro regalo. ¡Feliz Navidad y próspero año 2015!


Erref. (moldatuta) Jardunbide egokien gidaliburua. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza, Eusko Jaurlaritza.


2014ko Udarako Liburu Zerrenda

Ikasturtea amaitu eta udako oporrei hasiera emoteko zorian gagozala, Begoñazpi Ikastolako zenbait irakaslek ikasle, senide, gainontzeko irakasle zein Ikastolako beste lankide batzuei, adinaka sailkatuta dagozan hainbat liburu proposatu nahi deutsie. Uda honetan irakurzaletasuna landu nahi dauanarentzat, aukerakoak eta entretenigarriak diran liburuok interesgarriak diralakoan gagoz. Irakurri eta gozatu!

Con la llegada del fin de curso y las vacaciones de verano, parte del equipo de profesores de la Ikastola quiere proponer al alumnado de Begoñazpi y a sus familiares, así como al resto del profesorado y demás trabajadores del centro, la siguiente lista de libros de lectura interesantes por edades. Se trata solo de una breve selección de lecturas opcionales, entretenidas, para quien quiera disfrutar de una buena lectura este verano. ¡Feliz lectura!